Úvod Služby Reference Mapa Kontakt Vrtné práce

Vrtné práce

Vrtané studny - jímací a sanační vrty

 • Vrty pro jednotlivce i průmyslové podniky včetně vyhledání vody pomocí přístroje WADI, zpracování projektů dle platných norem, montáže čerpadel.
 • Vrty sanační - kombinované, vrty ventovací - kolmé, šikmé.
 • Ve skále Ø 140-310 mm do hloubek až 150 m s výstrojí ocel,tlakové PVC, PP, PEHD s atestem na pitnou vodu.
 • V ostatních horninách o (tř. rozp. 1-3) - Ø 200-600 mm do hloubek až 150 m.
Vrt

Vrty pro tepelná čerpadla

 • Ve skále Ø 140-160 mm do hloubek až 150 m včetně dodávky a zapuštění kolektoru do vrtu v provedení dle typu tepelného čerpadla.

Inženýrsko-geologické vrty

 • Horizontální odvodňovací vrty pro sanaci sesuvů za účelem odvedení podzemní vody ze smykových ploch do hloubky až 200m. Vrty jsou opatřeny perforovanou ocelovou event. plastovou výstrojí.
 • Inženýrsko-geologické jádrové vrty - Ø 112-191 mm pro dokumentaci základových zemin včetně zatřídění a vyhodnocení.
 • Indikační vrty Ø 89-310 mm v průmyslových areálech ,pod skládkami apod.
 • Vzorkovací vrty Ø 63-95 mm pro odběr vzorků odpadů,betonu,základových zemin.

Podvrty, protlaky

 • Podvrty a průvrty Ø 50-350 mm v horninách třídy rozp. 5 vystrojení ocelovou nebo PE chráničkou.
 • Protlaky Ø 219-426 mm v horninách třídy rozp. 1-4 s ocelovou chráničkou.
Vrt

Vrty stavebně - sanační

 • Mikropiloty - Ø 105-168 mm vystrojené ocelovou trubkou nebo drátokošem s následnou cementovou zálivkou a tlakovou injektáží kořenové části.
 • Zemní kotvy - provádíme lanové nebo tyčové kotvy k přenesení tahové síly mezi stavební konstrukcí a horninou. Ø 133 a 168 mm do hloubky až 18m.
 • Zápory - vrty osazené I nebo H profily.
 • Injektážní vrty - do stávajících konstrukcí za účelem jejich statického zpevnění nebo utěsnění pomocí nízkotlaké příp. vysokotlaké injektáže. Injektáže tunelových těles.
 • Zemní hřebíky - včetně následné montáže kari sítí a provedení stříkaných betonů.
 • Jištění paty svahu pomocí gabionových stěn.
Vrt