Úvod Služby Reference Mapa Kontakt Likvidace odpadů

Likvidace odpadů

Každá moderní společnost se ve stále větší míře potýká s obecným problémem odpadů. Jejich produkce v komunální i průmyslové sféře přináší vážné problémy v životním prostředí. Zásadním úkolem pro budoucnost zůstává dořešení otázky snižování množství odpadu, jeho maximálně možnou recyklaci a zajištění ekologicky i ekonomicky přijatelného způsobu vlastního zneškodnění odpadu.

Plato
 • Provoz "bioplata" pro likvidaci kontaminovaných zemin a kalů s obsahem ropných látek.
 • Provoz zařízení na sběr a třídění nebezpečných a ostatních odpadů.
 • Analýzy rizik a ekologické audity.
 • Zneškodnění nebezpečných odpadů,vypracování a vedení agendy odpadového hospodářství.
 • Likvidace kontaminovaných jímek, nádrží, technologického zařízení.
 • Sanace podzemních vod a zemin, dekontaminace zemin.
 • Rekultivace, monitoring a zpracování provozního řádu skládek.
 • Zajištění svozu pevných i kapalných odpadů.
 • Vyhledání lokality těsnících materiálů včetně provedení geotechnických rozborů ke vhodnosti materiálů.
 • Analýzy odpadů, vod a zemin akreditovanou laboratoří.
 • Poradenská a konzultační činnost zdarma.
Skladka